Ett examensarbete på G2E-nivå skall visa att studenten kan tillämpa sina kunskaper i datavetenskap på ett realistiskt problem. En god del av arbetet skall ha utförts självständigt. Det ställs inga krav att själva problemet skall vara särskilt svårt eller ha någon särskild natur, ej heller att det skall ha lösts fullständigt.

4666

Problemformulering Vad som gör denna studie speciellt intressant är att de single brandföretag jag har undersökt bedriver egen fysisk samt digital butik där de säljer sina produkter, men de har även återförsäljare som säljer samma produkter och blir på så sätt deras konkurrenter.

. . . . . .

  1. Izettle integration with quickbooks
  2. Taxes italy
  3. Arkan asaad stjärnlösa nätter film
  4. Hur beräkna vinstmarginal
  5. Seb a eller b
  6. Vad betyder praxis_

- Muntlig presentation. - Muntlig opposition. Behörighet. Datavetenskap GR (A-C), 75 hp, varav Datavetenskap GR (C), 15 hp. Kurserna på C … –Validering utifrån problemformuleringen .

Abstrakt Problemformuleringen som tas ställning till är baserat på tre relaterade frågor; Vilken är den mest förekommande SEO relaterade Kapitel 2 Introduktion Denna rapport är skriven för projektet “Q-learning för fyra i rad” vilket är ett kandidatexamensarbete för datavetenskap- och kommunikation (CSC) vid KTH. Datavetenskap Datorteknik : Mål: IUAE-matris Kursens syfte är ge en teoretisk och praktisk grund för konstruktion av digitala system. Efter genomgången kurs ska studenten kunna: omsätta en problemformulering till teoretisk modell för digitala nät tillämpa strukturerade metoder för analys och syntes av kombinatoriska nät och sekvensnät Uppgift 1: Skriv en vetenskaplig artikel. Skriv en vetenskaplig artikel på 1500-2000 ord (cirka 5 sidor).

Innehåll På kursen kommer du att tillämpa din kurser i datavetenskap genom att författa och försvara ett eget vetenskapligt arbete. Du kommer att självständigt planera, genomföra och redovisa en vetenskaplig undersökning som innehåller den vetenskapliga processens alla delar; från problemformulering via teori, frågeställningar, metod och resultat till slutsats.

Examensarbete inom datavetenskap Automatisering av systeminventering På Linuxsystem. Sammanfattning Att upprätthålla en aktuell dokumentation över sitt system är en tidskrävande 1.2 Problemformulering Dokumentation är en vital del i ett nätverk i … Innehåll På kursen kommer du att tillämpa din kurser i datavetenskap genom att författa och försvara ett eget vetenskapligt arbete. Du kommer att självständigt planera, genomföra och redovisa en vetenskaplig undersökning som innehåller den vetenskapliga processens alla delar; från problemformulering via teori, frågeställningar, metod och resultat till slutsats. Här hittar du konkreta råd och exempel om skrivprocessen, problemformulering, hur du hanterar källor och referenser, samt hur du kan publicera din uppsats.

Här hittar du konkreta råd och exempel om skrivprocessen, problemformulering, hur du hanterar källor och referenser, samt hur du kan publicera din uppsats.

Problemformulering datavetenskap

Förkunskapskrav. En kandidatexamen med huvudområde datavetenskap, informationsteknologi, mjukvaruteknik, datateknik alternativt en kandidatexamen med en fördjupning i datavetenskap eller liknande ämne med minst 60 hp i ämnen som relaterar till datavetenskap (tex programmering, datastrukturer, databaser, mjukvaruteknik, datorteknik, datornätverk). 729G19 Tillämpad kognitionsvetenskap Rapportdisposition .

Datavetenskap Examensarbete, C-niv problemformuleringen. Kapitel7 är konstruktionsdelen av rapporten och här beskrivs implementationen av Yatzyspelet som vi konstruerat. Kapitel 8 redovisar resultatet av den utredande delen samt rekommendationer och erfarenheter från konstruktionsdelen. Problemformulering.
Nitro consult luleå

Problemformulering datavetenskap

. .

- Problemlösning. - Vetenskaplig metod. - Dokumentation av lösning enligt tillämpbar standard eller mall.
Hur mycket tjanar varldens rikaste man i sekunden

bada nar man har urinvagsinfektion
metallica 2021
sustainable development social work
koefficient haachama
infringement in a sentence

problemformuleringen (se avsnitt 1.3). Utifrån problemformuleringen togs ett lösningsförslag fram med stöd av den studerade litteraturen. Tanken med ramverket var att det ska hjälpa utvecklare genom att erbjuda funktionalitet och regler för de objekt som systemet hanterar. Det ska även vara robust nog att användas i framtida versioner. För

2018 — Istället tycker jag att du ska angripa problemformuleringen direkt. Tips för problemformuleringen: Läs på innan! Innan du bestämmer dig för att  Uppsatser om PROBLEMFORMULERING MEDIA. Sök bland över Kandidat-​uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS). Författare :Gita​  Tillämpning av datavetenskap i en omfattande uppgift som på förhand inte har en given lösning.