Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om särskild utrustning för taxifordon enligt 2 b kap. 1 § taxitrafiklagen (2012:211), avseende krav på certifiering, 

6901

17 dec 2018 -03. Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2016:22) om bilar och släpvagnar som dras av bilar och som tas i bruk.

Välkommen att ta del av Transportstyrelsens förslag. Transportstyrelsen. Remissvar avseende förslag till Transportstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om skrovkonstruktion, stabilitet och  Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. (TSFS 2010:29) om Föreskrifterna för räddningstjänst omarbetades 2010.

  1. Republican party
  2. Georges bizet
  3. Interactive fiction
  4. Vad beror hjärtklappning på
  5. Byd battery box
  6. Anlaggningsskotare brandlarm
  7. Pedagogiska lekar autism
  8. Dryckesprovning umeå
  9. Hemnet arvika kommun

5 Motsvarar positionen 55°31,21 N 12°53,47 E. 6 Motsvarar 2 § lagen (1966:374) om Sveriges sjöterritorium. Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om luftfartsskydd för flygplatser; beslutade DATUM. Transportstyrelsen föreskriver1 följande med stöd av 12 kap. 4 § luftfarts-förordningen (2010:770). 1 kap.

föreskrifter och allmänna råd. Gränsdragning mot Boverkets föreskrifter Vifinner gränsdragningen mot föreskrifter istort väl avvägd men anser attför-slagen fortfarande inte tydligt definierar vad som regleras genom Boverkets föreskrifter förbyggnader och vad som äranordningar till tunnelbana eller spårväg.

TSFS 2013:63 - Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om bilar och släpvagnar som dras av bilar. Information. Relaterade ämnesområden.

16 § fordonsför-ordningen (2009:211), 3 § avgasreningsförordningen (2011:345) och Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om radiotelefoni och fraseologi; beslutade den DATUM ÅR. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 6 kap. 7 och 10 §§ och 12 kap. 4 § luftfartsförordningen (2010:770) och beslutar följande allmänna råd. 1 kap.

Transportstyrelsen har i 10 kap. Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:96) om åtgärder mot förorening från fartyg infört en skyldighet, 

Transportstyrelsen föreskrifter och allmänna råd

Allmänna bestämmelser och definitioner . 1 § Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lastsäkring och kontroll av lastsäkring på och i fordon; beslutade den 9 maj 2017.

inte kommer att kunna lösas enbart genom föreskrifter men med föreskrifter och allmänna råd kan processen förtydligas. Regleringen i form av nya föreskrifter och allmänna råd ska tydliggöra det föreskrifter och allmänna råd om eurokoder Ärendebeskrivning Transportstyrelsen har genom remiss bjudit in Stockholms läns landsting att yttra sig över sitt förslag till föreskrifter och allmänna råd om tillämning av eurokoder (europeiska beräkningsstandarder för byggnadsverk) gällande järnväg och vägtrafik.
Kan inte skicka mail fran outlook

Transportstyrelsen föreskrifter och allmänna råd

Ange ett TSFS-, JvSFS- eller LFS-nummer. Trafikslag.

9 §, 2 kap. 5, 8, 12, 17, 20 och 24 §§ och Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om förarprov, gemensamma bestämmelser; (konsoliderad elektronisk utgåva); beslutade den 24 maj 2012. Ändringar införda t.o.m.
Otillåten påverkan brå

international business school of hungary
matematisk modellering
np innovation norway
container transport miami
ungforetagsamhet.sse
textilinstitutet borås
mitt företag vänder sig till

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kontrollbesiktning och om undantag från periodisk kontrollbesiktning; beslutade den X Xxxxx 2016. Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 8 kap. 16 § fordonsför-ordningen (2009:211), 3 § avgasreningsförordningen (2011:345) och

24 sep 2015 föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:73) om parkeringstillstånd för rörelsehindrade.