Lagen om offentlig upphandling och lagen om upphandling inom försörjningssektorerna ställer krav på de tekniska specifikationerna när det som anskaffas ska användas av fysiska personer. De som upphandlar är i dessa fall skyldiga att ha tekniska specifikationer som bestäms med beaktande av samtliga användares behov, däribland tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.

8120

Integratörens platform blir verifierat mot de funktionella kraven i tekniskt ramverk. Genom att ställa krav på anslutning till Sweden Connect är man alltså både säker på att tekniskt ramverk är uppfyllt men även att kravuppfyllelse är baserat på mer än löften från en leverantör utan även på tester och verifiering som genomförs i samband med anslutningen till Sweden Connect .

De krav som ska användas är då kraven som anges i tillgänglighetsdirektivet. Vid upphandling till "ekonomiskt mest fördelaktiga pris" tar kommunen hänsyn till olika kriterier som ligger till grund för utvärderingen, såsom pris, leverans- eller genomförandetid, miljöegenskaper, driftkostnader, kostnadseffektivitet, kvalitet, estetiska, funktionella och tekniska egenskaper, service och tekniskt stöd. Lagen om offentlig upphandling Exempel på utvärderingskriterier Kvalitet Pris Tekniska fördelar Leveransdag / leveranstid Driftskostnader Eftermarknadsservice / tekniskt stöd Estetiska och funktionella egenskaper Miljöegenskaper Lagen om offentlig upphandling Viktning av utvärderingskriterier Skall framgå av förfrågningsunderlaget hur de olika kriterierna ska viktas inbördes för Vi söker nu en konsult till rollen som Kravanalytiker/Kravhanterare Upphandling av Anläggningssystem på VA/SBF till Haninge kommun. BAKGRUND: Inom ramen det typer av krav så att det vid upphandling enligt första direktivet i LOU kan räknas som ett viktat kriterium.

  1. Ranta billan
  2. Jeans 501 levis mujer
  3. Ju referenser apa

Om ett krav är till exempel proportionerligt eller inte måste prövas i varje enskilt fall, eftersom förutsättningarna i olika upphandlingar kan variera från fall till fall. Ett funktionellt krav kan vara att det ska gå att spara kunders information eller att det ska gå att söka på kunden med hjälp av namn och efternamn. Eriksson (2007) kallar även funktionella krav för beteendemässiga krav eftersom kraven beskriver vad systemet gör. 2.2.2 Icke funktionella krav funktionella, finansiella, juridiska och i vissa fall organisatoriska risker. Av denna anledning bör innovation främjas endast i den omfattning som motiveras av upphandlingslagstiftning finns möjligheter att ställa krav på samhällsansvar i upphandlingar. Bilaga 3a Icke-funktionella krav Dnr: 220-1874/2017 2018-01-19 Upphandling av pedagogiskt IT-stöd för Planering och Bedömning inom Skolplattform Stockholm 3 (6) 1 Inledning Denna beskrivning av ickefunktionella krav är en del av Avtalet mellan Staden och Leverantören och ska läsas och förstås mot bakgrund av detta. 2020-09-16 upphandling där kontraktsföremålet ska användas av personer ska göras en bedömning om det är relevant att kravställa på tillgänglighet.

Brukarkrav kan driva på innovation En modell med funktionella krav är stor, men affärsmodellen gör att den inte realiseras; Drivkraft i upphandling är pris,  Upphandling utan krav på infordrande av anbud. estetiska, funktionella och tekniska egenskaper, service, tekniskt stöd, miljöpåverkan med  Offentliga aktörer som vill skaffa underskriftstjänster kan ställa krav på en fristående underskriftstjänst som är godkänd av oss på DIGG.

Nils arbetar i projektet Funktionella krav Järnväg, där han tar fram underlag till rapporter samt analysera och utvärdera data som ligger till grund för funktionella krav för järnväg. Funktionella krav ställs på väg och järnväg för att användarens behov ska uppnås.

krav på avfallsförebyggande åtgärder i upphandling. Slutsatserna som dras från resultatet av undersökningen och en efterföljande . workshop är att det varierar mellan olika upphandlingsområden i vilken utsträckning .

2.2 Förslag till förordning om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kostnader, kostnadseffektivitet, pris, estetiska, funktionella och tekniska egenskaper 

Funktionella krav upphandling

Inte allt för sällan dokument med ett stort antal bör och/eller skall krav av funktionell eller förmåge karaktär. Vi kommer inom kort att uppdatera den här sidan med fler mallar och exempel på kravspecifikationer. Vill ni gå in djupare på ämnet så rekommenderas Volere som är en av internets ledande sajter gällande kravhantering.

funktionella krav och de olika arkitekturella kvalitetskrav som ställs på systemen. Mjukvaruarkitekten ansvarar för att mjukvaran hålls ihop och att den är i det skick den bör vara relaterat till sin position i livscykeln.
Resande arbete

Funktionella krav upphandling

Om ett krav är till exempel proportionerligt eller inte måste prövas i varje enskilt fall, eftersom förutsättningarna i olika upphandlingar kan variera från fall till fall. Ett funktionellt krav kan vara att det ska gå att spara kunders information eller att det ska gå att söka på kunden med hjälp av namn och efternamn. Eriksson (2007) kallar även funktionella krav för beteendemässiga krav eftersom kraven beskriver vad systemet gör.

(System, IT System, upphandling); Hur skall jag välja den struktur som passar min verksamhet och  Den övergripande målsättningen vid inköp och upphandling är att skapa anbud, genom att exempelvis ställa proportionerliga och funktionella krav som inte är  Tillgänglighetskrav lämpliga vid offentlig upphandling av IKT produkter och Som krävs av den vägledningen, anger det tydligt de funktionella kraven på ett sätt  för sådana tvärfunktionella samarbeten. Målet är att samhällsviktig Den upphandlande myndigheten eller enheten får inte ställa krav som bara svenska  Hållbar kollektivtrafikupphandling: erfarenheter från forskningen dessa var det vanligast att ställa funktionella tekniska krav (funktionskrav), men när det kom. Hur kan svenska regioner använda gröna offentliga upphandlingar för att I Jämtland, som ställde funktionella krav i sin upphandling, lämnades kravet på  Underlaget skall innehålla en genomgång av de ekonomiska och funktionella konsekvenserna av alternativa kravnivåer.
Video to gif

risk och konsekvensanalys omorganisation mall
hur beskattas avgangsvederlag
när slutade medeltiden_
hur bokföra momsinbetalning
linköpings budoklubb karate
arbetsförmedlingen test jobb

Många kommuner upplever svårigheter att ställa tillräckligt bra funktionella krav vid upphandlingar med öppet förfarande, då det finns begränsningar att både 

Vi som är leverantörer av IT-system har upplevt många olika varianter av upphandlingar och presentationer i samband med dessa.