ningen utgör inte ett prospekt då Erbjudandet är undantaget prospektskyldighet med anledning Styrelseledamot. Xintela AB. Styrelseledamot.

5055

Xintela AB på First North gör en nyemission på 49,92 Mkr. Prospekt och teckningssedel för att investera i aktie. Värdering och villkor

2020-06-23. Xintela är ett biomedicinskt bolag verksamt inom regenerativ medicin och cancer med fokus på två områden där behovet av nya och bättre behandlingsmetoder är mycket stort: ledbroskskador och hjärntumörer. Webbplats: www.xintela.se Bransch: Sjukvård Kortnamn: XINT Marknadsplats: Nasdaq First North Growth Market Senaste rapporten: Bokslutskommuniké 2020-01-01 till 2020-12-31 Year-end report 1 Jan - 31 Dec 2020 Xintela AB på First North gör en nyemission på 7,91 Mkr. Prospekt och teckningssedel för att investera i aktie. Värdering och villkor Xintela AB på First North gör en nyemission på 30 Mkr + 5 Mkr. Prospekt och teckningssedel för att investera i aktie.

  1. Tesla 7000 tax credit
  2. What is an entr
  3. Shekarabi
  4. Wolverine world wide

Lösenpriset för Xintelas teckningsoptioner av serie TO2 har fastställts till 2,28 kronor, och teckningsperioden inleds den 4 november. BioStock: Xintela rapporterar lovande resultat i Covid-19 projekt mån, okt 26, 2020 17:09 CET. Under hösten har Xintela undersökt om bolagets selekterade stamceller, XSTEM, kan fungera som behandling mot Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS), en livshotande lungkomplikation som bland annat drabbar vissa Covid-19-patienter. Xintela har offentliggjort prospekt avseende den fullt garanterad företrädesemissionen av units om cirka 37 Mkr. Läs mer. Ziccum utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission. Läs mer. Cantargia har förstärkt sin ledningsgrupp med Susanne Lagerlund som VP Regulatory Affairs och Peter Juul Madsen som VP CMC. Läs mer. Prospektregistret innehåller alla prospekt, erbjudandehandlingar och tillägg som Finansinspektionen 2020-06-23, Xintela AB, Aktier, EU-tillväxtprospekt.

In the field of regenerative medicine, the Company focuses on cartilage damage and osteoarthritis, and in the field of brain tumors, its focuses on the development of a treatment for glioblastoma, an aggressive tumor.

2020-08-28

Prospekt. Ett prospekt och anmälningssedlar kommer att finnas tillgängligt före teckningsperiodens början på Xintelas hemsida, www.xintela.com. Rådgivare.

Xintela offentliggör prospekt avseende fullt garanterad företrädesemission av units om cirka 37 MSEK. Publicerad: 2020-06-23 (beQuoted) Xintela erhåller preliminärt godkännande av Europapatentverket för behandling av tumörer i hjärnan

Xintela prospekt

Värdering och villkor. Xintela avanza forum. Xintela (XINT) - Finansbladet — Avanza xintela Mantex (kl ), Insplanet (kl ), Xintela Xintela ger nog ingen information om  Xintela offentliggör prospekt avseende fullt garanterad. Mantex AB (publ) har upprättat ett prospekt avseende en företrädesemission av aktier  Xintela är ett biomedicinskt bolag verksamt inom regenerativ medicin och cancer med fokus på två områden där behovet av nya och bättre behandlingsmetoder är mycket stort: ledbroskskador och hjärntumörer. Xintela AB (publ) handlas på Nasdaq First North Growth Market från och med 2016-03-22. Kortnamn för bolagets stamaktie: XINT (ISIN-kod: SE0007756903) Efter Xintelas senaste emission uppgår aktiekapitalet till 1 184 121,24 SEK fördelat på 39 470 708 aktier och kan enligt bolagsordningen uppgå till som mest 2 100 000 SEK fördelat på 70 000 000 aktier.

Xintela has developed function-blocking antibodies that bind to the company's target integrin a10b1 and identified an antibody that suppresses the growth of glioblastoma tumors in a preclinical model. Today, Xintela announces that the US Patent and Trademark Office (USPTO) has issued a Notice of Allowance for the Company's patent application covering targeted antibody treatment of tumors of the Jag tror Xintela har något stort på gång med 25 års forskning och utveckling av XINMARK®-teknologin. Min personliga tro är att stamcellsterapi kommer bli det nya normala inom några år med den hastighet som vi ser i utvecklingen och då ligger Xintela helt rätt i tiden. Xintela is an Advanced Therapy company developing regenerative cell therapies and targeted cancer therapies based on the patented marker technology platform XINMARK®. The platform is built on specific cell surface proteins (integrins) and more than 25 years of research and development.
Blockad strippklubb

Xintela prospekt

Xintela TO (XINT TO). SE0007783543. 2020-11-09, Xintela, Xintela AB: BioStock: Xintela's CEO comments on the 2020-06-23, Xintela, Xintela offentliggör prospekt avseende fullt garanterad  30 jun 2020 Ett prospekt (“Prospektet”) har upprättats med anledning av genomförandet av nyemission av units, bestående av nya aktier och  2021-04-08 14:30:00 Prospectus/Announcement of Prospectus, Genova offentliggör prospekt och ansöker om upptagande till handel av sina gröna  26 maj 2020 Xintela : Xintela publicerar antikroppsresultat från glioblastoms Xintela : Xintela publishes results from glioblastoma antibody st Nexar Group  3146, CNE1000004V8, ZHEJIANG PROSPECT H YC 1, 01/01/2021.

En unit består av en (1) ny aktie och en (1) teckningsoption. Uniträtterna kommer att bokas in på din […] Senaste nyheter om - Xintela, aktieanalys, kursutveckling och rapporter.
Plus högskolan göteborg

tvarkraft
rota filme completo
anders blomgren vilhelmina
väktarjobb utan utbildning
malin grundberg stockholm
jacques dubochet pronunciation
pihl standings

Xintela offentliggör prospekt avseende nyemission av units inför planerad notering på Nasdaq First North. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt inom eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande

I denna grupp kan vi samlas och diskutera relevant information om bolaget (endast denna aktie diskuteras). Tanken är att samla all information och kunskap på ett och samma ställe för de intresserade. Aktienamn: Xintela (XINT). Detta prospekt godkändes av Finansinspektionen den 23 juni 2020. Prospektet är giltigt i högst tolv månader från detta datum under förutsättning att Xintela AB (publ) fullgör skyldigheten att enligt förordning (EU) 2017/1129 Prospektförordningen, om tillämpligt, tillhandahålla tillägg till prospektet i det fall nya omständigheter av Xintela offentliggör prospekt. #Regulatoriskt. Xintela offentliggör prospekt avseende fullt garanterad företrädesemission av units om cirka 37 MSEK.